Aktiv Hundeskole

Aktiv Hundeskoles dressurkurs har eieren i fokus, der eieren lærer å bruke seg selv som lærer og veileder for hunden. Instruktørene er yrkesdressører som jobber med instruksjon og trening av hunder og eiere på heltid.
Blir instruksjonen fulgt vil hundeeieren raskt oppnå meget gode resultater uansett hvor vilter hunden er før undervisningen begynner.

Om vår metode " Balansert trening" under grunndressuren!

«Balansert trening» handler om å lære eieren og hunden hvordan man former og avklarer en relasjon på tvers av arter.  I dette tilfelle hund-menneske relasjon.  Læringen foregår på en måte hunden forstår – ved å utnytte hundens naturlige sosiale språk under grensesettende læring der man roser /belønner ønsket oppførsel, men også tillater regulering av uønsket oppførsel til ønsket adferd/væremåte og handling.

Du lærer å bruke deg selv som  “påvirker” og “belønner”

Balanse handler om å bygge tillit og trygghet i hund /eier relasjonen der du som hundeeier har en bevisst ledende posisjon. I grunndressuren vektlegges eiers rolle og væremåte ovenfor hunden.

Foretrukne positive belønnere  er sosialt relatert gjennom bruk av stemme, kjærtegn og lek. Det viser seg at denne måten å belønne hunden på i seg selv er med på styrke tilknytning og tilhørighet mellom hund og eier. Hundeeieren får et ekte forhold til sin hund (ikke basert på lokking og bestikkelser).

Undervisningen gir en fin veksling mellom aktivitet og passivitet, og hunden får stadige erfaringer med å bli styrt, og eieren i rollen som initiativtager. Ringvirkningene av denne læringen er at hunden lærer at det finnes forutsigbare grenser og trygghet innenfor disse.

Mer informasjon om våre kurs

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Youtube: