Poster med nøkkelordet "Kastrering"

Kastrering av friske hunder

Kastrering av friske hunder

07.02.2013 av Magne Gjertsen

Terskelen for å kastrere friske hunder i Norge er blitt urovekkende lav de siste årene, noen ganger kan det virke som inngrep blir utført ukritisk helt ned mot 5-6 mnd alder.
Les mer