Inkonsekvens - en vanlig årsak til problemer i hundeholdet

Inkonsekvens - en vanlig årsak til problemer i hundeholdet

Det er tre viktige stikkord for et vellykket hundehold. Integritet, vilje og bevissthet!

Inkonsekvens – ofte årsak til problemer i hundeholdet

Eks. 1.: Hunden har fått beskjed om å ”sitte”. Den ser noe i miljøet og reagerer på dette ved at den reiser seg fra ”sitten”! Eieren overser handlingen.Hva lærer hunden? At det å bryte ut av en kommando som er gitt av eieren, er helt greit. I dette tilfelle bestemmer hunden selv når kommandoen er over.

Eks. 2.: Hunden får bryte ut av en kommando på eget initiativ 100 ganger, men plutselig, når eieren finner det for godt, får hunden en korreks for å bryte samme kommandoen. Dette fører ikke til gjensidig tillit og trygghet. Som regel er ikke eieren ”bevisst” hvilke negative konsekvenser denne type ”vingling” i regelverket fører med seg. Det er når man til stadighet forandrer både innhold og mening i kravene, at hunden blir engstelig, usikker og ulydig.

Spørsmål: Hvorfor skjer dette, og hvorfor forandrer menneskene innholdet og meningen i kravene de gir til hunden? Samtidig sier jo de aller fleste at de vil ha en lydig hund. Her ligger det en logisk brist. Man ”vil” en ting og det motsatte skjer.

Få klarhet i dette: Hvorfor blir du ettergivende? ”Hva holder du på med”?

Hva er hensikten din med regler, struktur og kommandoer? 

Hvorfor prøve å avklare saker i forhold til hunden, viss man ikke følger opp?

Husk: Jo flinkere du som oppdrager er til å sørge for at det som blir sagt til hunden din, blir oppfattet og utført hver gang, jo mindre konflikter opplever du. Ved din ”forutsigbarhet” skaper du trygghet for deg og hunden. Det er selvfølgelig avgjørende at du også fristiller hunden fra kommandoen. (gir ”FRI”, signal).
 
Noen ganger er ønske om en lydig hund, større enn viljen og motet til å gjennomføre det du trodde du hadde bestemt deg for. Hver og en får reflektere selv. Noen viktig stikkord er: Integritet, vilje og bevissthet. Vi er nødt å være bevisste på konsekvenser, altså årsak og virkning.

Først når du får klarhet i hva du prøver å gjøre, kan du bli en bevisst årsak til ditt eget hundehold. Ikke bare en ubevisst effekt av det.

14.01.2013 Opphavsrett © Magne Gjertsen