Kastrering av friske hunder

Kastrering av friske hunder

Terskelen for å kastrere friske hunder i Norge er blitt urovekkende lav de siste årene, noen ganger kan det virke som inngrep blir utført ukritisk helt ned mot 5-6 mnd alder.

Hvilke kriterier bør foreligge, før man fjerner friske organer fra hunden?

Denne debatten er viktig. Enighet er ikke alltid nødvendig, men det er viktig å prøve å forstå denne utviklingen fra flere ulike ståsted. Det vi leser av kommentarer på saken vi la ut på våre Facebook sider , sier oss at det er en bred enighet om kastrering og sterilisering av medisinske grunner.

Men det som faktisk skjer på mange dyreklinikker rundt i landet er en aktiv innføring av kastrasjon for å forebygge et adferdsproblem som enda ikke er reelt (alder 5 mnd). Er dette nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd?

Slike inngrep er etter min mening i grenseland av hva loven gir rom for pr dags dato. Hva med å respektere gjeldende Norsk lovgivning på dette område? Ønsker veterinærer og andre en ytterligere endring av loven får de jobbe aktivt for dette ved å benytte andre virkemidler enn å gjøre inngrep i gråsonen av det lovlige.

Jeg etterlyser også en tverrfaglig debatt mellom yrkes instruktører /dressører og veterinærer.

La oss se litt på lovteksten:

Lov om dyrevelferd fra 2009 sier følgende: § 9.

Medisinsk og kirurgisk behandling ”Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner”

Lov om dyrevern av 20. des. 1974 - nr. 73. Den gamle lovteksten sa dette § 13.:

Forbud mot visse inngrep.”Det er forbode: 1. å kastrere hund og fjørfe. Veterinær kan likevel kastrere hund når serlege bruksgrunner gjør at det trengs."

Det er endringen av denne gamle lovteksten til den nye i 2009, som har gitt veterinærer en lavere terskel for å kastrere. Men endringen fjerner ikke debatten om hvordan man tolker lovteksten:

” hva som er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner”

Etter min mening bør veterinærer utvise meget stor forsiktighet med å diagnostisere og behandle adferdsproblemer som ikke har en direkte sykdom/skade årsak. De bør også være obs på hvilke signaler og holdninger de sender ut til ferske hundeeiere!En hundeeier bør etter min mening ha hovedfokus på oppdragelse av valpen sin, ikke løpe til nærmeste dyrlege for kastrering av sin 5 mnd gamle helt friske hund.

Sammenligninger med andre dyr

Hunder er ikke "produksjonsdyr" i landbruket.

Det gjelder andre bruksgrunner for "produksjonsdyr" i landbruket. En diskusjon ang. dyrevelferd for produksjonsdyr må diskuteres ut i fra andre premisser.

Hundehold kan heller ikke sammenlignes med det å ha katt. Katter er "streif dyr" og særlige grunner ang. kontrollert formering er styrende ved inngrep på Katter.

Spørsmål du bør stille deg:

Er en aktiv innføring av kastrasjon for å forebygge et adferdsproblem som enda ikke er reelt ( på hunder ved alder 5 mnd) nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd? Og hvilke premisser understøtter en slik praksis?

Ofte er mennesker den indirekte årsaken til at hundens drifter og instinkter kommer ut av kontroll, og hunden blir symptomet. (effekten viser seg i ukontrollert oppførsel) Eierne fjerner seg fra (årsaken) og peker på hunden (effekten).

Inngrep rettferdiggjøres, og årsaken forblir uforandret. Hvem trenger en bevisstgjøring?

Vi er dessverre i ferd med å komme litt i utakt med naturen her i landet og hunder er i ferd med å bli mer og mer en forbruksvare vi tilpasser våre menneskelige behov. Våre behov harmonerer ikke alltid med hundens og det er som regel hundene som får lide av vår manglende evne til å tilrettelegge for at hunden blir ivaretatt.

Ser ikke mennesker bjelken i sitt eget øye. Før valper mister sine friske organer og sakte men sikkert ”designes” til å dekke menneskers behov.

 

 

07.02.2013 Opphavsrett © Magne Gjertsen