Aktiv Hund  - Dagskole

Hver dag jobber vi i Aktiv Hund med å skape et godt samspill og gode fellesopplevelser i naturen for hundene som er med oss i det populære dagskoletilbudet vårt. 

Over 20 år sammen med hunder, mennesker og natur har gitt oss solid erfaring og kompetanse.  Gjennom tydelige og trygge rammer og riktig sosialisering vil det naturlige flokkinstinktet til hundene komme frem. Dette gjør det mulig for oss å bevege oss i naturen som en enhetlig flokk. Der opplever vi ro og tilhørighet.  Gjennom de fire årstidene lærer vi å sette pris på kontrastene naturen byr på.  Det er også viktig for oss å alltid vise respekt for turgåere, natur og lovverk.

Vi håper du liker vår grunntanke om at hunder og natur hører sammen. Med vår lange erfaring, kunnskap, og gode rutiner ønsker vi din hund, uansett rase, velkommen til oss.

  

Les mer om dagskoletilbudet her

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Youtube:

  

Følg oss gjerne på Facebook: